loga

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

 

 

 

Teorie obvodů I

 

Jaromír Kijonka a kolektiv

 

Studijní text [pdf]

 

1.MODELY PERIODICKÉ VELIČINY

Doplňující videa

1_A Prezentace v češtině [wmv]

1_B Presentation in English [wmv]

 

1.1 Analogový osciloskop [wmv]

1.2 Digitální osciloskop [wmv]

1.3 Ampérmetr [wmv]

1.4 Voltmetr [wmv]

1.5 Stejnosměrný zdroj [wmv]

1.6 Kondenzátor 1 [wmv]

1.7 Kondenzátor 2 [wmv]

1.8 Kondenzátor 3 [wmv]

1.9 Rezistor 1 [wmv]

1.10 Rezistor 2 [wmv]

1.11 Rezistor 3 [wmv]

 

Doplňující virtuální laboratoře

1.1 Harmonická funkce [xls]

1.2 Výkony harmonická funkce [xls]

1.3 Práce harmonická funkce [xls]

 

2.TVARY FOURIEROVY ŘADY

Doplňující virtuální laboratoře

2.1 EfHodn DC AC složka [xls]

2.2 Práce harmonická funkce [xls]

2.3 Harmonická analýza [xls]

2.4 Zkreslení [xls]

2.5 Vliv vzorkování [xls]

2.6 NF Vliv vzorkování [xls]

2.7 Vliv zrcadlení [xls]

2.8 Harmonické [xls]

 

3.VYJÁDŘENÍ PERIODICKÉ VELIČINY SOUČTEM STŘÍDAVÉ A STEJNOSMĚRNÉ SLOŽKY

Doplňující virtuální laboratoře

3.1 Harmonická funkce [xls]

 

4.VYJÁDŘENÍ STEJNOSMĚRNÉ SLOŽKY SOUČTEM ZÁKLADNÍ HARMONICKÉ A ZKRESLENÍ

Doplňující virtuální laboratoře

4.1 Frekvenční charakteristiky [xls]

4.2 Harmonická funkce [xls]

 

7.POPIS GENERÁTORŮ

Doplňující virtuální laboratoře

7.1 Generátor střídavého napětí [wmv]

7.2 Stejnosměrný generátor [wmv]

7.3 Univerzální generátor [wmv]

 

9.ELEMENTÁRNÍ METODY

Doplňující virtuální laboratoře

9.1 Transfigurace [xls]

9.2 Střídavý obvod - řešený příklad [xls]

 

10.OBECNÁ METODA

Doplňující virtuální laboratoře

10.1 Linearizace žárovky [xls]

 

11.PRINCIPY

Doplňující virtuální laboratoře

11_1 Superpozice řešený příklad [xls]

 

14.NEHARMONICKÁ OBVODOVÁ INTEGRÁLNÍ TRANSFORMACE

Doplňující virtuální laboratoře

14.1_Neharmonický obvod - transformace [xls]

 

15.OBECNÁ OBVODOVÁ INTEGRÁLNÍ TRANSFORMACE

Doplňující virtuální laboratoře

15.1 Obecná obvodová transformace [xls]

 

16.ANALÝZA ELEMENTÁRNÍCH OBVODŮ PŘI STŘÍDAVÉM NEHARMONICKÉM NAPÁJENÍ

Doplňující virtuální laboratoře

16.1 Neharmonické napájení RLD [xls]

16.2 Neharmonické napájení GKC [xls]

 

18.EXTRÉMY NAPĚTÍ INDUKTORU A KAPACITORU V SÉRIOVÉM REZONANČNÍM OBVODU

Doplňující videa

18.1 Paralelní rezonance [wmv]

18.2 Paralelní zapojení GKC [wmv]

18.3 Sériová rezonance [wmv]

18.4 Sériové zapojení RLD [wmv]

 

Instalace Adobe Reader

 


Zpracováno za podpory projektu ESF Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/2.2.00/07.0339 Personalizace výuky prostřednictvím e-learningu