loga

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

 

 

 

Teorie obvodů II

 

Petr Orság a kolektiv

 

Studijní text [pdf]

 

1. Trojfázové obvody

Doplňující virtuální laboratoře

1.1 Hvězda [xls]

1.2 Trojúhelník [xls]

1.3 Vytvoř trofázový zdroj [xls]

1.4 Vytvoř lomenou hvězdu [xls]

1.5 Lomená hvězda [xls]

 

2. Přechodné jevy

Doplňující virtuální laboratoře

2.1 Přechodný děj RD [xls]

2.2 Přechodný děj RL [xls]

2.3 Přechodný děj RLD [xls]

2.4 Přechodný děj RD-AC [xls]

2.5 Přechodný děj RL-AC [xls]

2.6 Přechodný děj RLD-AC [xls]

2.7 Přechodný děj RLD-exp [xls]

2.8 Vlastní kmity gen1 [xls]

2.9 Vlastní kmity gen2 [xls]

2.10 Derivační integrační odezva - gen1 [xls]

2.11 Derivační integrační odezva - gen2 [xls]

 

3. Dvojbrany

Doplňující virtuální laboratoře

3.1 Dvojbrany - převody [xls]

3.2 T článek [xls]

3.3 PI článek [xls]

3.4 Kaskádní řazení 2 dvojbranu [xls]

3.5 Řetězový článek [xls]

3.6 Obrazové parametry dvojbranu [xls]

 

Doplňující videa

3.1 Dvojbrany [wmv]

3.2 Dvojbrany [wmv]

 

4. Přenosy, obrazové parametry dvojbranů, zpětná vazba, OZ

Doplňující virtuální laboratoře

4.1 Invertující OZ [xls]

4.2 Invertující OZ derivující [xls]

4.3 Invertující OZ integrující [xls]

4.4 Astabilní klopný obvod [xls]

4.5 Neinvertující OZ [xls]

4.6 Komparátor [xls]

4.7 Kmitočtové přenosy OZ [xls]

 

5. Obvody s proměnnými parametry. Fázorové čáry, amplitudové a fázové charakteristiky, Bodeho metoda

Doplňující virtuální laboratoře

5.1 Horní propust RC článek [xls]

5.2 Dolní propust RC článek [xls]

5.3 Hodograf RLC zádrže [xls]

5.4 Kmitočtové charakteristiky RLC zádrže [xls]

5.5 Hodograf RLC propustí [xls]

5.6 Kmitočtové charakteristiky RLC propustí [xls]

 

5. Obvody s rozprostřenými parametry, homogenní vedení při harmonickém napájení

Doplňující virtuální laboratoře

7.1 Z1 Vedení GAMA článek [xls]

7.2 Z1 Vedení L článek [xls]

7.3 Z1 Vedení PI článek [xls]

 

Laboratorní úlohy

Doplňující virtuální laboratoře

6.1 Pracovní bod tranzistoru [xls]

Doplňující videa

0.1 Generátor DC [wmv]

0.2 Generátor AC [wmv]

0.3 Generátor [wmv]

0.4 Osciloskop digitální [wmv]

0.5 Osciloskop analogový [wmv]

1.1 Zapojení 3fázového zdroje [wmv]

1.2 Připojení 3fázové zátěže [wmv]

2.1 Přechodné jevy [wmv]

4.1 Prezentace Machová [wmv]

4.2 Prezentace Mičulka [wmv]

 

Doplňující animace

Vytvoření grafu - Excel97_2003 [pps]

Úprava grafu regrese - Excel97_2003 [pps]

Úprava grafu vedlejší osa - Excel97_2003 [pps]

Vytvoření grafu Excel 2010 [ppsx]

Úprava grafu regrese Excel 2010 [ppsx]

Úprava grafu vedlejší osa Excel 2010 [ppsx]

Zápis rovnic Excel 2010 [ppsx]

 

Instalace Adobe Reader

 


Zpracováno za podpory projektu ESF Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/2.2.00/07.0339 Personalizace výuky prostřednictvím e-learningu