loga

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

 

 

 

TURBULENCE MODELOVÁNÍ PROUDĚNÍ - CFX

 

Tomáš Blejchař

 

Studijní text [pdf]

 

Animace SWF a řešené příklady [zip]

Příklad 1 var 1

Vytvoření databáze projektu ve Workbench [swf]

Tvorba geometrie v modulu Design Modeler [swf]

Tvorba sítě v modulu Meshing [swf]

Definice CFD simulace laminárního proudění v CFX Pre [swf]

Řešení CFD simulace laminárního proudění v CFX Solver - automatické spuštění [swf]

Řešení CFD simulace laminárního proudění v CFX Solver - manuální spuštění [swf]

Zobrazení výsledků CFD simulace laminárního proudění v CFD Post [swf]

CFD simulace laminárního proudění v prostředí Workbench - vyřešený příklad [zip]

Příklad 1 var 2

Tvorba geometrie a sítě v ICEM CFD [swf]

Definice CFD simulace laminárního proudění v CFX Pre manuální načtení sítě [swf]

Řešení CFD simulace laminárního proudění v CFX Solver - manuální spuštění [swf]

Zobrazení výsledků CFD simulace laminárního proudění v CFD Post [swf]

Zobrazení výsledků CFD simulace laminárního proudění v CFD Post pomocí výsledkového souboru [swf]

Kompletní proces CFD simulace laminárního proudění se sítí vytvořenou v ICEM CFD ve Workbench [swf]

CFD simulace laminárního proudění - vyřešený příklad [zip]

Příklad 2

Modifikace projektu ve Workbench [swf]

Modifikace geometrie v modulu Design Modeler [swf]

Modifikace sítě v modulu Meshing [swf]

Definice CFD simulace přírozené konvekce v CFX Pre [swf]

Řešení CFD simulace přírozené konvekce v CFX Solver - automatické spuštění [swf]

Zobrazení výsledků CFD simulace přírozené konvekce v CFD Post [swf]

Vytvoření druhé varianty CFD simulace přírozené konvekce ve Workbench [swf]

Řešení druhé varianty CFD simulace přírozené konvekce v CFX Solver - automatické spuštění [swf]

Zobrazení výsledků druhé varianty CFD simulace přírozené konvekce simulace v CFD Post [swf]

CFD simulace přirozené konvekce - vyřešený příklad [zip]

Příklad 3

Modifikace CFD simulace turbulentního proudění - turbulentní model k-eps [swf]

Řešení CFD simulace turbulentního proudění v CFX Solver - automatické spuštění [swf]

Zobrazení výsledků CFD simulace turbulentního proudění v CFD Post [swf]

Tvorba vyhodnocovacích vzorců v CFD Post [swf]

Modifikace CFD simulace - turbulentní model RNG k-eps [swf]

Modifikace CFD simulace - turbulentní model k-omega a SST [swf]

Export dat z CFD Post a porovnání variant v MS Excel [swf]

Modifikace CFD simulace - turbulentní model RNG k-eps, lineární rychlostní profil [swf]

Zobrazení výsledků simulace v CFD Post pro variantu - lineární rychlostní profil [swf]

Modifikace CFD simulace - turbulentní model RNG k-eps, parabolický rychlostní profil [swf]

Modifikace CFD simulace - turbulentní model RNG k-eps, profil definovaný tabulkou (změřená data) [swf]

CFD simulace turbulentního proudění - vyřešený příklad [zip]

Příklad 4

Modifikace geometrie a sítě z 2D na 3D [swf]

Definice a řešení CFD simulace s pevnými částicemi v CFX Pre [swf]

Zobrazení výsledků CFD simulace s pevnými částicemi v CFD Post [swf]

Modifikace CFD simulace s pevnými částicem - zahrnutí gravitace [swf]

CFD simulace turbulentního proudění s pevnými částicemi - vyřešený příklad [zip]

Příklad 5

Definice a řešení CFD simulace s příměsí [swf]

Zobrazení výsledků CFD simulace s příměsí v CFD Post [swf]

CFD simulace turbulentního proudění s příměsí - vyřešený příklad [zip]

Příklad 6

Tvorba geometrie v modulu Design Modeler - dvě domény [swf]

Tvorba sítě v modulu Meshing - dvě domény [swf]

Definice CFD simulace s pevnou stěnou v CFX [swf]

Řešení a zobrazení výsledků CFD simulace s pevnou stěnou [swf]

CFD simulace s pevnou stěnou (přestup tepla) - vyřešený příklad [zip]

Příklad 7

Modifikace projektu 3D simulace multifázové CFD simulace [swf]

Definice a řešení multifázové CFD simulace [swf]

Zobrazení výsledků multifázové CFD simulace [swf]

CFD simulace s multifázového proudění - vyřešený příklad [zip]

Příklad 8

Modifikace geometrie ventilu vytvořené v ProEngineer pro CFD simulaci s designovým parametrem [swf]

Tvorba sítě v modulu Meshing [swf]

Vytvoření CFD simulace proudění ve ventilu s designovým parametrem [swf]

Vytvoření designové studie - řešení charakteristiky ventilu tlak-průtok-otevření [swf]

CFD simulace proudění v hydraulickém ventilu - vyřešený příklad [zip]

 

Instalace Adobe Reader

 


Zpracováno za podpory projektu ESF Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/2.2.00/07.0339 Personalizace výuky prostřednictvím e-learningu