loga

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

 

 

 

Plánování jakosti II

 

Jiří Plura

 

Studijní text [pdf]

 

Přílohy

1 Plán kontroly a řízení [swf] [exe]

2a Pokročilé plánování jakosti produktu (APQP) [swf] [exe]

2b Proces schvalování dílu do sériové výroby (PPAP) [swf] [exe]

3 Analýza stromu poruchových stavu (FTA) [swf] [exe]

4a Citlivost indexu způsobilosti na změny procesu [swf] [exe]

4b Konfidenční interval indexu způsobilosti Cpk [swf] [exe]

7a Numerické vyhodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření (GRR analýza) [swf] [exe]

7b Vyhodnocení přijatelnosti systému měření [swf] [exe]

8 Vyhodnocení shody operátora s referenčním hodnocením [swf] [exe]

9 Metodika řešení problému G8D [swf] [exe]

 

Instalace Adobe Reader

 


Zpracováno za podpory projektu ESF Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/2.2.00/07.0339 Personalizace výuky prostřednictvím e-learningu