loga

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

 

 

 

Průmyslová logistika

 

Radim Lenort

 

Studijní text [pdf]

 

Animace

01a Stanovení úrovně poskytovaných logistických služeb [swf] [exe]

01b Vývoj logistického řízení [swf] [exe]

02a Typy výroby podle bodu rozpojení [swf] [exe]

03a Metoda stálé velikosti objednávky [swf] [exe]

03b Metoda stálého cyklu objednávání [swf] [exe]

04a System MRP I Plánování materiálových požadavků [swf] [exe]

04b Příklad činnosti systému MRP I [swf] [exe]

05a Srovnání tradiční a JIT výroby [swf] [exe]

05b Ilustrace činnosti systému kanban [swf] [exe]

06a Objasnění činnosti systému DBR [swf] [exe]

 

Videa

01a Cizí slovo Logistika [avi]

01b Logistika a identifikace druhu a pohybu zboží [avi]

02a Radiofrekvenční identifikace [avi]

02b Řízení výrobní linky pomoci RFID [avi]

02c Sledování manipulační techniky pomoci RFID [avi]

02d Mezinárodní laboratoř RFID [avi]

02e Využití EDI v logistice automobilového průmyslu [avi]

03a Logistická pivní hra pravidla [avi]

03b Logistická pivní hra sehrávka [avi]

04a Dynamická simulace [avi]

05a Výběr a hodnocení dodavatelů v automobilovém průmyslu [avi]

05b Efektivita a týmová práce [avi]

05c Ekonomické vazby ve vyrobní společnosti [avi]

 

Instalace Adobe Reader

 


Zpracováno za podpory projektu ESF Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/2.2.00/07.0339 Personalizace výuky prostřednictvím e-learningu